Kleipijp 209

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Vis gekroond met de initialen MVG / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1760 - 1784
5. Schoonhoven
6. Machiel van Genderen
7. [1. Blz. 100 Afb. 597 tem 600]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

Schenking: Bubba  van Bodemvondstenwereld 

Copyright Aad Kleijweg