Kleipijp 255

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Trechter
2b. K gekroond met de initialen ICK / Drie stippen
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1720 - 1750
5. Schoonhoven
6. Jacobus Kulinck ?
7. [1. Blz. 76 Afb. 335A, 335B]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

 

Copyright Aad Kleijweg