Kleipijp D-8

 

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Ovoide
2b. Portret van stadhouder Willem V. Tekst VIVAT ORANIE met de initialen AK
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1780 - 1800
5. Schoonhoven
6. Andries Kuli(n)ck
7. [1. Blz. 44 Afb. 3]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

 

Copyright Aad Kleijweg