Kleipijp 470

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Trechter
2b. Monogram PV gekroond met de initialen PVV / -
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1730 - 1770
5. Schoonhoven
6. Pieter van Vliet
7. [1. Blz. 113 Afb. 724]

Literatuur:

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven 

Copyright Aad Kleijweg