Kleipijp 514

     

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Rotterdam
2a. Trechter
2b. N gekroond met de initialen IGN / Drie stippen + kleine stip
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1730 - 1770
5. Schoonhoven
6. Jacobus van Genderen
7. [1. Blz. 78 Afb. 349 tem 355]

Literatuur:

 

[1] Jan van Oostveen en Aad Kleijweg (2009) Tabakspijpennijverheid in Schoonhoven

Schenking: Jan Verschuren 

Copyright Aad Kleijweg