Kleipijp 448

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Rondbodem
2b. Lobbenpijp met de intialen IVA 
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1743 - 1794
5. Gorinchem
6. Jan van Aten
7. [1. Blz 110 Afb. 7]

Literatuur:

[1] J. van der Meulen, J.P. Brinkerink en P. von Hout Tabakspijpennijverheid in Gorinchem

   

Schenking: Bubba van Bodemvondstenwereld

Copyright Aad Kleijweg