Nog onbekende gebeurtenis

door Aad Kleijweg

In dit artikeltje tonen we een pijp waarvan de voorstelling die er op afgebeeld staat vooralsnog niet bekend is. Afgebeeld op de linkerzijde van de ketel zien we centraal een met een kleed gedekte tafel waar drie personen achter zitten. Links en rechts van de tafel zitten twee personen. Onder de deze voorstelling liggen dichtgeknoopte jutezakken met het getal 100 erop, wat de indruk wekt dat het zakken met geld zijn.

 

Op de rechterzijde van de ketel zien we De Fortuin balancerend op een bal met een wimpel boven haar hoofd. De Fortuin was al bekend bij de Romeinen als de godin Fortuna, dochter van de god Jupiter. Zij was de godin van geluk en ongeluk. Het balanceren op een bal is een teken van onzekerheid van het menselijk lot. Het is intrigerend welke gebeurtenis op de pijp staat afgebeeld. Mocht iemand daar een idee over hebben dan hoor ik het graag.

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. Gouda
2a. Kromkop
2b. Linkerzijde van de ketel centraal een tafel waarachter drie personen zitten, links en rechts daarvan twee personen op stoel zittend. Onder deze voorstelling liggen zakken met het getal 100 erop. Rechterzijde van de ketel Fortuin balancerend op een bal.
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g.Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1880 - 1900
5. Gouda
6. -
7. -

Copyright Aad Kleijweg