Opmerkelijke aanwinst van de merken IVAH en IW

door Aad Kleijweg

Reeds eerder heb ik artikeltjes geschreven over zijmerk pijpjes die opvallend afweken. Zo heb ik geschreven over het merk IHD van Joris Hoogendijk met een afwijkend visje en het merk IKBM van Jakobus Murk met een opvallende bloem in vaas. Beide pijpenmakers waren werkzaam in de tweede helft van de 18e eeuw in Schoonhoven.

 
Afb. 1. Drieëtwintig exemplaren van het merk "Vis gekroond met de initialen IVAH"

Ditmaal wil ik wat pijpjes onder de aandacht brengen met merk vis gekroond met de initialen  IVAH en IW niet omdat ze afwijken, maar om een ander opmerkelijk fijt. Het is namelijk zo dat ik via het internet in het bezit kwam van een partij van dertig zijmerk pijpjes. Opvallend aan deze partij is dat van de dertig exemplaren er 23 zijn met het zelfde merk, namelijk het merk Vis gekroond met de initialen IVAH die wij toeschrijven aan de pijpenmaker Jan van Oudheusden uit Gorinchem. Alle 23 exemplaren zijn ongerookt en één en dezelfde mal gemaakt. De andere 7 van de dertig exemplaren dragen het merk Vis gekroond met de initialen IW die wij toeschrijven aan de pijpenmaker Jan Wouters. Ook deze pijpjes zijn ongerookt en komen uit dezelfde mal. Helaas wist de verkoper mij niet meer te vertellen waar ze gevonden zijn of van wie hij ze verworven had, maar wel dat de partij nog groter geweest was. Toch durf ik onder voorbehoud voorzichtig te beweren dat deze pijpjes uit een stortvondst uit Gorinchem afkomstig moeten zijn. Hoe zou je anders in het bezit kunnen komen van zoveel pijpjes met hetzelfde merk, ongerookt en ook nog eens met dezelfde mal gemaakt.

 Afb. 2. Detailfoto van het merk "Vis gekroond met de initialen IVAH"


Afb. 3. Het merk "Vis gekroond met de initialen IW"

In de literatuur is van een stortvondst van de IVAH en IW niets bekend. Daarom wil ik dit artikeltje gebruiken als vraagbaak en de vraag stellen is er iemand onder leden die met deze vondst bekend is? Dat zou ons namelijk dichter bij de woning, werkplaats van deze pijpenmakers brengen.

1a Collectie: Aad Kleijweg, 1b - ,2a Ovoide ,2b Vis gekroond boven drie golfjes IVAH ,2c -/- ,2d - ,2e Niet Geglaasd ,2f Gebotterd ,2g Geen raderingrondom ketelopening , 2h - , 3a - ,3b - ,3c - , 4 1775 - 1800 , 5 Gorinchem , 6 Jan van Oudheusden , 7-

1a Collectie: Aad Kleijweg ,1b - , 2a Ovoide , 2b Vis gekroond boven drie golfjes IVV , 2c -/- , 2d - , 2e Niet Geglaasd , 2f Gebotterd , 2g Geen radering rondom ketelopening , 2h - , 3a - , 3b - , 3c - , 4 1775 - 1800 , 5 Gorinchem , 6 Jan Wouters , 7 -

Literatuur: Tabakspijpennijverheid in Gorinchem

 

Copyright Aad Kleijweg