Het haantje van Jan Boot

door Aad Kleijweg

In dit artikeltje tonen we een figuraal pijpje in de vorm van een haan. Dit exemplaar is een vroeg exemplaar van de Goudse pijpenmaker Jan Boot Ariensz.

We zien de initialen van de pijpenmaker IB aan beide zijden links en rechts van de poot van de haan. Dit model is tot in de twintigste eeuw nagemaakt. Jan Ariensz Boot staat bekend om zijn uitzonderlijke modellen. 

De pijpenmaker Jan Ariensz. Boot is werkzaam geweest in Gouda van 1696 tot 1744.

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. Gouda omgeving
2a. Figuraal
2b. Haan IB
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. -
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1700 - 1730
5. Gouda
6. Jan Boot Ariensz
7. [1. Blz. 126 Afb. 641]

Literatuur:

[1] Duco, D.H., 1987. De Nederlandse kleipijp handboek voor dateren en determineren. Leiden.

 

Copyright Aad Kleijweg