Kleipijp 414

   

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Trechter
2b. Molen met de intialen IDK / Leeuw in de Hollandse tuin
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1710 - 1730
5. Gouda
6. Jan Isaaksz de Koning
7. [1. Blz. 119 Afb. 581 en 581a]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen. 

Determinatie bron: Jan van Oostveen

Schenking: Louis Bracco Gartner van Tabaks Historisch Museum Delft

Copyright Aad Kleijweg