Productiecentra

Pijpjes in mijn en andermans verzameling uit verschillende productiecentra zijn in dit onderdeel via de bovenstaande tabbladen te bereiken.


Buiten het belangrijkste productiecentra Gouda, zijn er in heel Nederland kleipijpen gefabriceerd. In de jubileumuitgaven uit 1988 van de  PKN worden er in 16 hoofdsukken 18 van beschreven.

Jublileumuitgave van Pijpelogische Kring Nederland
Titel: DE KLEIPIJP ALS BODEMVONDST
Beknopt overzicht van tien jaar onderzoek naar de belangrijkste pijpenmakerscentra in de 17e en 18e eeuw.
Onder redaktie van F. Tymstra en J. van der Meulen


In 2011 zo'n 25 jaar verder is de kennis enorm uitgebreid en kennen we inmiddels 52 productiecentra van kleipijpen, deze worden behandelt in het boek Productiecentra van Nederlandse kleipijpen. Deze publicatie is van de hand van Jan van Oostveen en Ruud Stam en is tot stand gekomen met medewerking van de leden van de Werkgroep kleipijpen van de PKN.

Titel: PRODUCTIECENTRA VAN NEDERLANDSE KLEIPIJPEN
Een overzicht van de stand van zaken
Auteurs: Jan van Oostveen en Ruud Stam

PIJPJES GEMAAKT IN AMSTERDAM

| EIGEN COLLECTIE | ANDERMANS COLLECTIE |

 

Kleipijp 942  Kleipijp 943  Kleipijp 944  Kleipijp 1158  Kleipijp 1018  

 

887  983  D-269  1346  D-2654  D-2655

 

GORINCHEM

In Gorinchem zijn pijpen gemaakt vanaf de eerste helft van de 17e eeuw zo rond 1630. In de 18e eeuw was de bloeiperiode. Er werden vooral grove pijpjes met een korte steel gefabriceerd voor de gewone man. Vele zijmerkjes zijn ons bekend zoals de gekroonde vis, gekroonde N, Ooievaar en vele andere merkjes. Ook kennen we van Gorinchem gezichtspijpjes de zogenaamde Huzaren pijpjes. In begin 19e eeuw verdwijnt het ambacht van pijpen maken uit Gorinchem.

VERZAMELING

Gouda is voor Nederland de belangrijkste plaats waar kleipijpen zijn gefabriceerd. Er zijn daar kleipijpen gemaakt van vroeg in de 17e eeuw tot in de 20e eeuw.

GRONINGEN

Pijpmakers in Groningen :

Abbring, Popko (1693-1697) PA ongekroond

Bernardus, Adriaan Pauwels (ook wel Pouwels, Ariaen) (1704-1709)

Cock, Berend Jans (1730-1731)

Cock, Jan Jacob (1703-1725)

Conraads, Jan (4e kwart 18e eeuw)

Eltjes, Peter (1732-1741) (zijmerk) PE gekroond

Emden, Jan van (1643)

Ennens, Jan (1669) merk I E

Fijt, Valentijn (1673) VF aan elkaar, gekroond VF gekroond, roos gekroond met V en F

Gerrits, Jan (1730-1754)

Haas, Harm de (1779-1754)

Haas, Jacob Cornelis de (1724-1774)

Harms, Harm (1708)

Hendriks, Lippe (1693) LH monogram

Hendriks, Marten (1642-1666)

Hendrikx, Hendrik (1649-1669) HH monogram gekroond

Heynen, Carel (1649)

Hoornbeek, David van (voor 1700) varianten VHB monogram, DVHB monogram

Hoveman, Frans Jobs (ook Jobs, Frans) (1723-1732)

Isebrants, Jan (1728)

Jacobs, Jannes (1706-1709)

Jansen, Hans (1667-1687)

Jansen, Jan (1662-1664) merk I I met ster

Luininghe, Jacob (1722-1744)

Michiels, Bront (1729)

Nienhuis, Daniel Everts (ook Everts, Daniel) (1714-1760) (zijmerk) NH, DNH gekroond

Parssens, Jan Marcus (ook Marcus, Jan) (1656-1666) merk IMP monogram

Parssens, Marcus (1643-1654) merk MP monogram

Perkaan, Jan Hendrik (1765-1802)

Pijl, Evert Pieters (1743-1758) (zijmerk) EP gekroond

Pottema, Hendrik Eylert (1726-1743)

Pottema, Jan Hendrik (1743-1758) (zijmerk) IHP gekroond

Rediker, Hendrik (1722-1730)

Reinders, Reinder (1709-1714)

Stins, Everwijn (1725-1730)

Troyen, Gerrit van (1721-1744)

Troyen, Ruth Gerrits van (ook Gerrits, Ruth) (1699-1713)

Udens, Peter (1698-1731)

Veen, Jan ter (1765)

Veldhuis, Jan Valentijn (1668) 

| VERZAMELING |

 

| EIGEN VERZAMELING | ANDERMANS VERZAMELING |

In Schoonhoven zijn pijpen gemaakt vanaf de eerste helft van de 17e eeuw zo rond 1630. In de midden van de 18e eeuw was de bloeiperiode. Er werden vooral grove pijpjes met een korte steel gefabriceerd voor de gewone man. Vele zijmerkjes zijn ons bekend zoals de gekroonde vis,  lampetkan, wapen van Utrecht, Ooievaar en vele andere merkjes. Typisch voor Schoonhoven is dat er vaak drie stippen staan op de rechterzijde van de ketel. In  begin 19e eeuw verdwijnt het ambacht van pijpen maken uit Schoonhoven.

 

797  D-2507        

 


| UIT EIGEN VERZAMELING | UIT ANDERMANS VERZAMELING |

In Zwolle zijn pijpen gemaakt vanaf het begin van de 17e eeuw. Echter het hoogtepunt vindt plaats  in de eerste helft van de 18e eeuw.

Literatuur waarin het Productiecentra Zwolle beschreven wordt zijn:

A. Carmiggelt (1988) De kleipijp als bodemvondst hoofdstuk Zwolle

Jan van Oostveen (2006) Kleipijpen gedateerd voor 1800, gevonden te Zwolle PKN Nr. 111

Jan van Oostveen en Ruud Stam (2011) Productiecentra van Nederlandse kleipijpen hoofdstuk Zwolle

Copyright Aad Kleijweg