Oostenrijkse Successie oorlog

door Aad Kleijweg

De geschiedenis: Maria Theresia werd geboren in Wenen op 13 mei 1717. Haar vader was aartshertog Karel VI van Oostenrijk. Zij was getrouwd met Frans I van Lotharingen. In 1713 had haar vader een zogenaamde Pragmatiek Sanctie vast laten leggen dat na zijn dood zijn gebied één geheel moest blijven. Echter na zijn dood werden de rechten van zijn oudste dochter Maria Theresia door Frankrijk, Spanje en Pruisen betwist en zij eisten ieder een deel van het Habsburger rijk op.

Er ontstond een oorlog die ook wel de Oostenrijkse Successie oorlog wordt genoemd. Die oorlog heeft van 1740 tot 1748 geduurd. Engeland en Nederland stonden aan de kant van Maria Theresia. Na jaren strijd beginnen alle partijen naar vrede te verlangen en werd in 1748 de Vrede van Aken gesloten. Na de vrede reorganiseerde Maria Theresia het bestuur van staat, het leger werd hervormd en de financiën werden op orde gebracht.

Zij werd een machtige keizerin en haar aanzien steeg in europa. Zij kreeg samen met Frans I van Lotharingen 9 kinderen.

 

 Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg Kleipijp 616
1b. -
2a. Ovoide
2b. Franciscus I FRANC . STE. KEISER / Maria Theresia MARIA THE. KEISERIN
2b. Wapen van Oostenrijk ROOMS / Wapen van Hongarije HONGARIE
2c. Wapen van Gouda / -
2d. P gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1748
5. Gouda
6. Anthony Souffreu
7. [1. Blz. 235 Afb. 859 tem 859c]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Amstelveen.

Copyright Aad Kleijweg