Kleipijp 309

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gouda Achterwillens
2a. Ovoide
2b. Twee watergeuzen die een Spanjaard om het leven brengen / Victoria de godin van de overwinning met palmtak en de hoorn des overvloed
2c. Wapen van Gouda / -
2d. WS gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. Geschubd. Op de ontbrekende steel hebben de jaartallen 1572 / 1872 gestaan
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1872 - 1910
5. Gouda
6. P. van der Want Gz
7. [1. Nummer 27]

Literatuur:

[1] Catalogus P. van der Want Gz 1910

Opmerking: De pijp is vermoedelijk gemaakt ter gelegenheid van de 300 jarige viering van de bevrijding van Brielle omdat de jaartallen 1572 / 1872  op de steel hebben gestaan, maar is toch waarschijnlijk een later product. In de Catalogus uit 1910 van P. van der Want Gzn staat deze pijp nog steeds vermeld bij de Afdeling Lange Pijpen onder  nummer 26. De steel is 50 cm lang geweest. De tekst op het lint bij Victoria Luidt VRY ONDERWYS

 
Afbeelding van de pijp uit een Catalogus van ± 1910

 

Copyright Aad Kleijweg