Kleipijp 319

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gouda
2a. Ovoide
2b. Mercurius / Neptunus. DK gekroond Tekst: AMSTERDAMSCH WELVAREN
2c. Wapen van Gouda / Wapen van Gouda
2d. 83 gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1872 - 1904
5. Gouda
6. Nicolaas Lambertus van Blokland Jr
7. [1. Blz. 113 Afb. 589]

Literatuur:

 [1] Duco, D. H. (1987). De Nederlandse kleipijp. Handboek voor dateren en determineren

 

 

Opmerking: Er bestaat ook een variant met het hielmerk DK gekroond

Copyright Aad Kleijweg