Slag bij Waterloo

door Aad Kleijweg

De geschiedenis: Prins Willem II had zich in 1811 bewezen als adjudant in het Engelse leger onder leiding van Generaal Wellesly (later Hertog van Wellington) een dapper strijdheer te zijn in de gevechten in Spanje bij Badajoz, Salamanca en Victoria.

 kleipijp292b

Toen hij in 1813 terugkwam in Nederland werd hij door zijn vader Koning Willem I benoemd tot Generaal van de infanterie. Geruggensteund door ervaren militairen Bernard van Saksen-Weimar, Jean Victor de Constant-Rebecque en George de Perponcher-Sedinitzky gaf hij leiding aan het Nederlands en Belgische leger bij de gevechten te Quatre-Bras en de slag bij Waterloo in 1815. Willem II kwam weliswaar lichtgewond als overwinnaar uit de strijd. Door de gezamenlijke samenwerking van de Engelse, Nederlandse en Pruisische legers werd Napoleon bij Waterloo verslagen op 18 juni 1815. Napoleon gaf zich over aan de Engelsen en werd naar het eilandje Sint-Helena verbannen.

1815: SLAG BIJ WATERLOO

Links de triomferende Prins Willem II en rechts de verliezende Napoleon op het slachtveld bij Waterloo


De hoofdrolspelers op dit pijpenkopje Prins Willem II van Oranje-Nassau en Keizer Napoleon Boneparte

 

Beschrijvingssystematiek

 

1a. Aad Kleijweg Kleipijp 292
1b. Gouda
2a. Mosterdlepel
2b. Prins Willem II te paard / Vluchtende Napoleon Tekst: W II OVERWINNAAR VAN NAPOLEON OP DE VELDEN VAN WATERLOO
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1865
5. Gouda
6. -
7. [1. Blz 120 Afb. 614] [2. Blz. 227 Afb. 850, 850a]

Literatuur:

[1] D.H. Duco (1987) De Nederlandse kleipijp
[2] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen. 


 

Opmerking: Voorstelling: Prins Willem II triomferende overwinnaar te paard en aan de keerzijde van de ketel een vluchtende Napoleon. Op de voorzijde van de ketel is het jaartal 1815 geplaatst. : Pijpje is gemaakt ter 50-jarige herdenking van de slag bij Waterloo, waaruit Prins Willem II als overwinnaar uit de strijd kwam. Van dit pijpje zijn er verschillenden gemaakt. Op de steel kan dan ook de volgende tekst gestaan hebben, LEVE WII met op de keerzijde WEG MET NAPOLEON. En ook met de tekst ONS VOLKSBESTAAN BEVESTIGD is bekend.

Copyright Aad Kleijweg