Een groep zeldzame eerste-generatiepijpen uit Amsterdams afval, 1590-1625

Een groep zeldzame eerste-generatiepijpen uit Amsterdams afval, 1590-1625

Publicatie in PKN Jaarboek 2014 Blz.111 tem 149.

Auteur: Bert van der Lingen

 

Copyright Aad Kleijweg