kleipijp D-2568

 

    

 

Beschrijvingssystematiek

1a. particuliere verzameling
1b. Duitsland 

2a. Porseleinpijp
2b. Maria van Kevelaer
2b. Tekst: MARIA VON KEVELAER
2c. -/-
2d. -
2e. -
2f. -
2g. -
2h. IJzeren deksel
3a. Golvende lijnen
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1900 - 1910
5. Duitsland
6. -
7. -
Literatuur:

 

Opmerking: Pijp is een bedevaart souvenier van Kevelaer

 

Copyright Aad Kleijweg