Kleipijp 657

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -

2a. Ovoide
2b. Os gekroond met de initialen AS
2c. - / -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Gedeeltelijk radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1783 - 1802
5. Schoonhoven
6. Cornelis Roels
7. [1. Blz 119 Afb. 588] [2. Blz. 313 Afb. 1461a-b]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.

[2] Ewout Korpershoek De pijpenmakers van Schoonhoven

Opmerking: Assueris Sakes was handelaar of schipper, heeft waarschijnlijk niet zelf pijpen gemaakt, maar waarschijnlijk  in opdracht laten maken (bron: Ewout Korpershoek)

 [1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.


Copyright Aad Kleijweg