Kleipijp 696


 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Leiden Beerput Caeciliastraat
2a. Ovoide
2b. - / Triton gekroond
2c. - / -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Gedeeltelijk radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1730 - 1760
5. Gouda
6. Cornelis Smit
7. [1. Blz. 23 Afb. 61]

Literatuur :

[1] J. van der Meulen De "Gecroonde roos" 

Literatuur: KLEIPIJPEN ALS ARCHEOLOGISCHE BODEMVONDST door J van der Meulen
Jaarverslag 1984 Bodemonderzoek in Leiden.
Uitgebreid wordt verslag gedaan in dit artikel over de vindplaats van deze pijpenkopjes.

Copyright Aad Kleijweg