Kleipijp 982

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Doetel
2b. portret van burgemeester Van der Werf / Wapen van Leiden
2b. Tekst: P.A. V.D. WERF / -
2b. Tekst rokerskant: LEIDEN ONTZET 3 OCTOBER 1574
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. Tekst: Goedewaagen Gouda
3b. Gedeeltelijk Geglaasd
3c. -
4. 1900 - 1920
5. Gouda
6. Firma P. Goedewaagen & Zoon
7. [1. Blz. 49 Afb. 81, 82] [2. Blz. 43 Afb. 21 a-c]
8. Herinneringspijp Leidens ontzet

Literatuur:

[1] J. van der Meulen en H. Tupan De Leidse tabakspijpmakers 

[2] Ruud Stam. Jaarboek 2015 PKN. Leidens Ontzet op pijpen

 

Copyright Aad Kleijweg