Kleipijp 1243

  

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Hoorn
2b. Watergeuzenvloot bij Den Briel / De Noordpoort bij Den Briel waar de watergeuzen na het rammen van de poort Den Briel bevrijden
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. Tekst: BRIELLE 1. APRIL 1572 / EERHERSTELLING DER VRIJHEID
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1872 >>
5. Gouda
6. Pieter Goedewaagen
7. [1. Blz. 68 Afb. 65] [2. Blz. 7 Afb. 4]
8. In naam van Oranje doe open de poort

Literatuur:

[1] D.H. Duco De tabakspijp als Oranje propaganda

[2] PIJPEN MET KIJKGLAASJES PKN Nr 4 Jaargang 1

Opmerking: Op de pijp bevindt zich tussen twee bloemconsoles een kijkglaasje. De voorstelling op het kijkglaasje is de stadspoort van Brielle in brand met de watergeuzen die de stad gaan bevrijden. Erboven staat staat de tekst: OP DEN EERSTEN DAG VAN APRIL 1572 VERLOOR DUC D'ALVA ZIJN BRIL

 

 

Copyright Aad Kleijweg