Kleipijp 1300

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gouda
2a. Ovoide
2b. Noppen en parelranden
2c. -/-
2d. IWI
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. ± 1900
5. Gouda
6. P. Goedewaagen & Zoon
7. [1. Serie Nr 3 Nr 555]

Literatuur:

[1] Catalogus Firma P. Goedewaagen & Zoon uit 1891

Schenking: LB

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg