Kleipijp 1424

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg (Schenking Jan Verschuren)
1b. Rotterdam (Omgeving)
2a. Trechter
2b. Prins en Prinses gekroond
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering bij de voorzijde van de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1719 - 1740
5. Gouda
6. Jan Arijse Eelspeel
7. [1. Blz. 95 Afb. 503]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen. Amstelveen.

Copyright Aad Kleijweg