Kleipijp D-437

  

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Martin van den Bosch
1b. Bontebok vaart. Dorp in de buurt van Heereveen
2a. izabé
2b. Pijp rokende Moor steunend op een staand vat Amerikaanse tabak gemerkt SHT verder een theebus gemerkt No 2. Palmboom op de achtergrond.
2b. Medaillon met de tekst: SIMON H.TACONIS & ZOON HEEREVEEN
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1880 - 1930
5. Gouda
6. -
7. -

Literatuur: 

Bron: Jan van Oostveen

Het fabrieksmerk dat op deze tabakspijp staat afgebeeld is op 27 juni 1881 gedeponeerd. In de Nederlandse Staatscourant van 01-08-1881 werd de deponering van dit merk vermeld en uitgebreid omschreven.

 

Nederlandse Staatcourant 01-08-1881

 Nederlandse Staatcourant 01-08-1881

De tabak- en sigarenfabriek de Rookende Moor (ook van Simon T. Taconis & Zn) uit Heereveen is in het midden van het jaar 1938 opgeheven maar continueert kort daarna toch weer. Zeker in 1940 is door deze fabriek nog tabak gemaakt. Deze tabaksfabriek produceerde o.a. 'Friesche Heerenbaai, fijne gele krul en baaij'.

 


 

Met dank aan Jan van Oostveen voor de aanvullende informatie en afbeeldingen uit de Staatcourant

Fotografie van de pijp: Martin van de Bosch

Met dank aan Martin van de Bosch

 


 

Aanvullende informatie over de Firma Simon Hendrik Taconis te Heereveen

De Firma is in 1818 opgericht en in 1938 was de opheffing. In 1939 werd Douwe Egberts eigenaar van het merk De Rookende Moor waarmee ze in 1940 adverteerden.

 


 

Advertentie uit 1934

Tabaksverpakking van de Rookende Moor

Lucifermerk van S.H. Taconis

HET GEKROONDE TABAKSVAT een ander gedeponeerd merk van Simon H. Taconis

Met dank aan Fred Tijmstra voor de aanvullingen


Copyright Aad Kleijweg