Kleipijp 472

   

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Trechter
2b. K gekroond / -
2c. T / K
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1730 - 1740
5. Schoonhoven 
6. Claes Thomasz van Oosterhout
7. [1. Blz. 147 Afb. 193 en 194]

Literatuur:

[1] Ewout Korpershoek De pijpenmakers van Schoonhoven 

Copyright Aad Kleijweg