Vissenbek pijp van Frans Verzijl

door Aad Kleijweg

Bij graafwerkzaamheden in het verleden zijn in de polder bij Wadinxveen vele pijpresten gevonden die daar gestort waren. Veel van dit materiaal was afkomstig uit de pijpenmakerij van Frans Verzijl. Deze pijpenmaker staat wel bekend bij de verzamelaars om zijn vaak mooie gedecoreerde pijpen. Ook het hier beschreven Vissenbekpijpje is uit zijn pijpenmakerij afkomstig. In het derde kwart van de 18e eeuw waren vissenbekpijpjes in de mode en werden door verschillende pijpenmakers vervaardigd.

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Waddinxveen
2a. Ovoide
2b. Vissenbek
2c. Wapen van Gouda / -
2d. Ketelmerk aan de roerzijde Leeuw in de Hollandse tuin
2e. Gedeeltelijk geglaasd
2f. Gebotterd
2g. Radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. Geschubd
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. ± 1748
5. Gouda
6. Frans Verzijl
7. [1. Blz. 137 Afb. 1]

Literatuur:

[1] PKN blad 1981 Hans van der Meulen

Copyright Aad Kleijweg