Koningspijp met drie koppen

 

Beschrijvingssystematiek

1a. -

1b. Maassluis bij baggerwerk
2a. Figuraal

2b. Drie gekroonde koppen met een weelderige haardos
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. -
2g. Geen radering rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. Gezichten bij de steelovergang
3b. Ongelaasd
3c. -
4. 18e eeuw
5. Gouda
6. -

7. [1. Blz. 2198 - 2199]]

Literatuur :

[1] PKN blad Jaargang 32 Nr 127 januari 2010

 

Copyright Aad Kleijweg