Kleipijpen en Gevelstenen Deel 3a

door Aad Kleijweg

Pijpmerken zijn in drie groepen onder te verdelen in Lettermerken, Cijfermerken en Beeldmerken. Het zijn vooral de beeldmerken waarvan overeenkomstige voorbeelden kunnen vinden op gevelstenen die we ook terugvinden als pijpenmerk of versiering. Niet dat ze een direct verband met elkaar hebben, maar prenten, schilderijen, voorwerpen en dus ook gevelstenen kunnen als voorbeeld gediend hebben een pijpenmerk te bedenken.

In deel 3a Kleipijpen en Gevelstenen ben ik op zoek gegaan naar gevelstenen met Heraldische afbeeldingen en wapens die overeenkomen met merken of versieringen op kleipijpen.


WAPEN VAN GOUDA

Beginnend met het wapen van Gouda de bekenste pijpenmakersstad komen we een mooi voorbeeld tegen in Noord Holland in de plaats Hoorn op de Veermanskade 6

 

 

Als pijpenmerk is het Wapen van Gouda lang in gebruik geweest door de volgende pijpenmakers:

1681 - 1691 Dirck Cornelisz. Peck

1691 - 1702/1710 Jan Pietersz. van den Hof 

1702/1710 - 1739 Gillis Gerritsz. de Knippel 

1739 - 1748 Frans Willemsz. Soet 

1748 - 1754 Hendrik Spruit 

1754 - 1760 (weduwe) Jan Abrahamsz. de Vet 

1760 - 1767 Willem de Vet 

1761 - 1767 Egbert Jonkman (in huur) 

1767 - 1767 Egbert Jonkman 

1767 - 1799 Jan van der Werf en weduwe 

1807 - 1838 Pieter Verblauw


WAPEN VAN SCHOONHOVEN

In de pijpenmakers stad Schoonhoven op het Stadskorenpakhuis uit de 16e eeuw prijkt een gevelsteen met het Wapen van Schoonhoven.

 

 

We kennen ook pijpjes uit Schoonhoven die het Wapen van Schoonhoven dragen met aan de andere kant een rokend vissertje. Datering is rond 1700 en de pijpenmaker is onbekend. 


DORTSE MAAGD IN DE HOLLANDSE TUIN 

In Dordrecht in de Cornelis de Wittstraat 25-75 bevind zich een gevelsteen van de Dortse maagd in de Hollandse tuin. De gevelsteen draagt de tekst "DEN STIGTER IS YAN BAX DEN EERSTEN STEEN GELEGEN DOOR CORNELIS BAX DEN 15 MAART 1762 VAN OUTS GENAAMT DEN HOOGMOED MAAR NU DE DORTSE MAAGD"

 

 

De Dortse maagd is ook bekend als pijpenmerk in Gouda en is een korte periode in gebruik geweest van 1710 tot 1762. De volgende pijpenmakers hebben dit pijpenmerk in gebruik gehad:

1710 - 1731 Jacob Arijsz. Middelmeer
1731 - 1762 Maarten Verzijl


LEEUW IN DE HOLLANDSE TUIN

In Gouda Hoge Gouwe 143 bevindt zich een pand met gevelsteen De Leeuw in de Hollandse tuin.

  

Het pijpenmerk Leeuw in de Hollandse tuin is een lange tijd in Gouda in gebruik geweest door de volgende pijpenmakers:

1640/45 - 1650/52 Vlack Willemsz

1667 - 1682 Jacob Jansz. De Haes

1682 - 1719 Arij Jacobsz. Middelmeer

1710 - 1719 Jacob Arijsz. Middelmeer gedeeltelijk in gebruik

1719 - 1724 Jacob Arijsz. Middelmeer

1724 - 1786 Frans Verzijl

1786 - 1806 Cornelis Verzijl, firma Frans Verzijl & Zoonen

1806 - 1819 Maria Verzijl, firma Frans Verzijl & Zoonen

1819 - 1820 Erven Firma Frans Verzijl & Zoonen

1820 - 1821 Pieter Stomman

1821 - 1853 Fransiscus Cornelis Kruijsheer en weduwe

1852 - 1853 Pieter Wout in huur

1853 - 1868 Gerardus Johannes Wagenaar

1868 - 1897 Cornelis Jan Christiaan Prince, Firma Jan Prince & Cie

1898 - 1898 Firma G. Prince & Zoonen

1898 - 1925 Firma P. van der Want Gzn.


DE HOLLANDSE LEEUW MET ZWAARD EN PIJLENBUNDEL 

In Amsterdam Zandhoek 3 is en pand met een gevelsteen waarop de Hollandse Leeuw met zwaard en pijlenbundel is afgebeeld met de tekst DE.EENDRACHT.

 

 

De Hollandse leeuw met zwaard en pijlenbundel is geen pijpenmerk, maar komt op veschillende pijpen voor als relëfversiering. 


WAPEN VAN LEEUWARDEN

In Leeuwarden Nieuwestad 1 Cafe de Vrouwenpoort aan de zijgevel bevindt zich een herplaatste gevelsteen uit 1567 met het Wapen van Leeuwarden. 

 

   

Als pijpenmerk is het wapen van Leeuwarden niet gebruikt, maar wel op verschillende pijpen als reliëfversiering vaak in combinatie met het wapen van de stad Groningen.


WAPEN VAN GRONINGEN

In Ter Apel op de voormalig sluiswachterwonding Munnekemoer Oost 4 bevindt zich een gevelsteen met het wapen van Groningen.

  

Het wapen van Groningen is als net hierboven als reliëfversiering gebruikt op verschillende pijpen in combinatie met het Wapen van Leeuwarden. Ook is het wapen Groningen (Dubbelkoppige Adelaar) bekend als pijpenmerk en is bij onderstaande pijpenmakers in Gouda in gebruik geweest:

1658 - 1699 Claes Jansz. Bal

1699 - 1729 Cornelis Claesz. Bal 

1729 - 1734 Jan Balbian 

1734 - 1741 Arij Balbian 

1741 - 1745 Jan Paulusz. Brenkman 

1745 - 1753 Leendert van Wijk 

1753 - 1770 Martinus de Lange 

1770 - 1804 Hendrik Kalf 

1808 - 1812 Klaas Hoogenboom


LEEUWENKOP MET RING IN BEK

In mijn eigen woonplaatst Delft bevindt zicht op de noordzijde van de Oude Delft een groot pand uit 1614 met meerdere gevelstenden waarop een Leeuwenkop met ring in bek staat afgebeeld.

 

 

In Gouda is het pijpenmerk Leeuwenkop met ring in bek een korte tijd in gebruik geweest door de volgende pijpenmakers:

1723-1731 Klaas van Stralen

1731-1771 Huijbert Verzijl


 

 

Copyright Aad Kleijweg