Zwartjes Hermanus

Hermanus Zwartjes was pijpenmaker in Gouda. Hij heeft pijpen gemaakt van 1807 tot 1866. De merken die hij gebruikte waren FHM van 1807 - 1808/11, Zwijn in huur van Gerrit Meurs, erven Evert Meurs van 1808 -1810, in huur van Johanna Collinee weduwe van Evert Meurs van 1810 tot in 1826 en daarna in eigendom tot in 1866 en het merk WP gekroond van 1824 tot in 1866.


Bekijk 2158 met het hielmerk WP gekroond


Verpakkings-merk Zwijn van Hermanus Zwartjes


Uithangbord Hermanus Zwartjes met de merken WP gekroond en Zwijn 1826 - 1866 


     

Bekijk D-41 met het hielmerk 30

De pijp draagt op de ketel de naam HERMANUS SWART en het merk Zwijn echter het hielmerk 30 gekroond

Waarschijnlijk is de pijpenmaker Isaak Kruisheer of Teunis Kruisheer van 30 gekroond (Of toch Hermanus Zwartjes?)

 


 

 

Copyright Aad Kleijweg