Scharp Hendrik

Hendrik Scharp was pijpenmaker te Gouda. Hij heeft pijpen gemaakt van 1697 tot 1730. Het merk dat hij gebruikte was HP. Daarna krijgt zijn weduwe het merk HP van 1730 tot 1731. Daarna gaat Gerrit Scharp het merk HP gebruiken van 1731 tot 1764

 


 

Bekijk Kleipijp 106 met de intialen HP


 

 

Bekijk Kleipijp D-231 met de intialen HP


 

 

Bekijk Kleipijp D-714 met de initialen HP


 

Bekijk 1956 en D-1655 met het hielmerk HP gekroond


 

Copyright Aad Kleijweg