Middelmeer Jacob Arijsz

Jacob Arijsz Middenmeer was pijpenmaker in Gouda en legde zijn gildeproef af in 1711. Hij heeft pijpen gemaakt van 1710 - 1731. Hij heeft de merken leeuw in de Hollandse tuin gedeeltelijk in gebruik met Arij Jacobsz Middelmeer van 1710 - 1719 en in eigendom van 1719 tot in 1724 en het merk Dortse maagd (Maagd in de Hollandse tuin) van 1710 - 1719 en 1724 - 1731.


 

Bekijk Kleipijp 1751 met het hielmerk Dortse maagd


Bekijk D-2768 met het hielmerk Dortse maagd


Bekijk D-3348 met het reliëfmerk Dortse maagd (Maagd in de Hollandse tuin)


 

Bekijk 840 en D-3661 met het reliéfmerk Leeuw in de Hollandse tuin


 

 

Copyright Aad Kleijweg