Sluijter Jan

Jan Sluijter was pijpenmaker te Gouda en heeft zijn Gildeproef afgelegd op 14-02-1745. Hij is werkzaam geweest van 1745 tot 1773. De merken die hij gebruukte waren 30 gekroond van 1745 - 1749 en 1751 - 1773. Ook heeft hij het merk Roskam gebruikt in 1745 - 1745.


 Bekijk D-2067 met het hielmerk 30 gekroond


Bekijk D-2447 met hetb hielmerk 30 gekroond


 

Verpakkingsmerk van Jan Sluijter


 

 

Copyright Aad Kleijweg