Lunenburg Jeroen Jacobsz

Jeroen Jacobsz Lunenburg was pijpenmaker te Gouda en heeft zijn Gildenproef afgelegd op 27 mei 1697. Hij is werkzaam geweest van 1697 tot in 1733. Het merk dat hij gebruikt was Zeepaard gekroond.


Bekijk 1380 met het hielmerk Zeepaard gekroond


 

Bekijk 1941 met het hielmerk Zeepaard gekroond


 

 

Copyright Aad Kleijweg