Bouman Gerrit Jansz

Gerrit Jansz Bouman en zijn vrouw waren pijpenmaker in Gouda en hij heeft zijn Gildeproef afgelegd op 21 maart 1709. Zij zijn werkzaam geweest van 1709 tot in 1722. Gerrit komt te overlijden in 1721 waarna zijn weduwe Francijntje Jans van der Brugge het bedrijf nog kort voortzet tot in 1722.


Bekijk 1899 met het hielmerk Twee duiven gekroond


 

Bekijk 1939 met het hielmerk Twee duiven gekroond


Bekijk D-2945 met het hielmerk Twee duiven gekroond


 

 

Copyright Aad Kleijweg