Andriesz Daniel Roos gekroond en DA

Daniel Andriesz was pijpenmaker in Gouda en was ± 1628 actief.


Bij vroege 17e eeuwse pijpjes is het lastig ze aan een pijpemaker te verbinden. In de literatuur worden door J. van der Meulen aan Daniel Andriesz het merk Roos met ster en Gekroonde Roos toegewezen van 1626 tot in 1640. D.H. Duco vermeld Gekroonde Roos bij Daniel Andriesz van voor 1628.


(Vindplaats beschrijving van onderstaande pijpjes van de verzamelaar FM)
Het was in de jaren 80 van de vorige eeuw toen ik op een tuinderij in de polder Bloemendaal nabij Waddinxveen een flink aantal vroeg 17e eeuwse barokpijpjes vond. Het ging om ongeveer een 100-tal pijpjes tezamen met gladde exemplaren uit dezelfde periode. Met daaronder een beperkt aantal gemerkt met een hielmerk, de meeste pijpjes waren niet gemerkt. De gemerkte pijpjes hadden als hielmerk het initiaal DA of een tudorroos al dan niet gekroond. DA als hielmerk van de Goudse pijpenmaker Daniel Andriesz die kleipijpen maakte in de periode 1630-1645. De aangetroffen pijpjes lagen geconcentreerd op een deel van de tuinderij op een oppervlakte van ca. 100 bij 30 meter. De grond werd regelmatig machinaal gespit en dat had tot gevolg dat nogal wat van de gevonden pijpjes beschadigd en licht vervaagd (verzeept) waren. Heb er met veel plezier een 3-tal jaren mogen zoeken van de eigenaar als er weer wat grondroering had plaats gevonden of als het hard geregend had. De vondsten werden door het vrij intensieve gebruik van de grond steeds minder. De boomkwekerij is gestopt (sanering) en is er woningbouw en een grasveld voor in de plaats gekomen.


De pijpjes hier geplaatst komen van deze vindplaats. Opvallend is D-4643, D-5061 en D-2727 en D-182 zijn dezelfde barok versierde pijp met Tudorroos waarvan de bovenste twee het hielmerk de gekroonde roos hebben en de onderste twee DA ongekroond. Er waren nogal al wat conflicten in begin 17e eeuw over het merk De Gecroonde Roos zodat Daniel Andriesz mogelijk gekozen heeft zijn eigen initialen DA te plaatsen als hielmerk. Ook bij de Jonaspijp zou kunnen om dezelfde reden dat hij overgestapt is van Roos gekroond naar het merk DA.


    

Bekijk D-4663 en D-5061 Barok versierde pijp met het hielmerk Roos gekroond

   

Bekijk D-2727 en D-182 Barok versierde pijp met het hielmerk DA ongekroond


 

Bekijk D-4971 Jonaspijp met het hielmerk Roos gekroond


 

Bekijk D-2720 Jonaspijp met het hielmerk DA ongekroond ook van dezelfde vindplaats


 

Copyright Aad Kleijweg