Kleipijp D-263

 

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Hans van der Meulen
1b. -
2a. Dubbelconisch
2b. Staande Leeuw met bloemranken / Staande Leeuw met bloemranken
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c.
4. Tweede kwart 17e eeuw
5. Utrecht
6. -
7. [1. 42 Afb. 19] [2. Blz 1891 en 1892]

Literatuur:

[1] P.K. Smiesing en J.P. Brinkerink (1988) Onder de rook van Utrecht

[2] Arthur Schellingerhoud. PKN blad Jaargang 30 Nr 117 juli 2007

 

 

Copyright Aad Kleijweg