Peperstraat Gouda

door Aad Kleijweg

Grachtje Peperstraat Gouda

In het voorjaar van 1973 lag het grachtje aan de Peperstraat te Gouda droog voor restauratiewerkzaamheden aan de kades. Verschillende zaterdagen zijn we toen met de trein naar Gouda gereden om in dit grachtje naar bodemvondsten te zoeken. Behalve de vele pijpenkoppen en knikkers zijn er veel andere vondsten gedaan zoals in de lijst hieronder is weergeven.

 

Lijst van vondsten uit de droog gelegde gracht aan de Peperstraat te Gouda

Schoengesp Tin
Sleutel IJzer
Slotplaat IJzer
Flesje Glas
Messen IJzer
Pen met grote schakels Smeedijzer
Pijpenkoppen Pijpaarde uit de 17e 18e 19e en 20e Eeuw
Netverzwaring Rode baksteen
Netverzwaring? Lood
Bloem Pijpaarde
Duit Pijpaarde Grospenning
Scharen IJzer
Tegel Majolica Granaatappel
Beitel Smeedijzer
Gutsbeitel Smeedijzer
Mes Smeetijzer en Hout
Slotplaat Messing
Punthaak Smeedijzer
3 Voorwerpjes Been
Spijkers Smeedijzer
Knikkers Gres steengoed
Mesheft Been
Fluit Wit aardewerk
Theelepel Messing

Pijpenkoppen uit het grachtje van de Peperstraat te Gouda


Trechtervormig pijpje met Pijproker / Zittende man die een pijpje aansteekt met kooltjestang


Schoengesp Tin 18e Eeuw


glazen flesje 17e eeuw


Van pijpaarde een grospenning en een bloem


Een sleutel en slotplaat


Messen


Beitel


Gutsbeitel


Mes met houten heft


Majolica Granaatappeltegel


Benen voorwerpjes


Gesmeden spijkers


Gresknikkers in allerlei maten


Benen mesheft met fragment mes

Copyright Aad Kleijweg