VIGILATE DEO CONFIDENTES

19-04-2012 Gevelsteen wapenschild op het voormalige Artilleriemagazijn van de Staten van Holland en West-Friesland. Complex met gebouwen aan de Paardenmarkt. De Latijnse spreuk betekend "Waakt, vertrouwende op God"

Copyright Aad Kleijweg