Gildebord LAARS

GIDEBORD MERK

          

 

Het merk: Laars

Merk is in gebruik geweest in Gouda: 1696 - 1925


1696 - 1751 Anthonie Jansz Sodaen en weduwe

1794 - 1795 Weduwe Jacob Bos

1795 - 1819 Jacob Wout en weduwe

1842 - 1858 Cornelis Carlier

1843 - 1858 Jan en Gerrit Prince, Fa. Jan & Gerrit Prince, in huur

1858 - 1865 Jan en Gerrit Prince, Fa. Jan & Gerrit Price in eigendom

1865 - 1869 Firma Jan Prince & Cie, Cornelis Jan Christiaan Prince & Jan Louis Prince

1869 - 1897 Firma Jan Prince & Cie, Cornelis Jan Christiaan Prince

1898 - 1925 Firma P. van der Want Gzn.


Bron: Kleipijpen W. Krommehoek en A. Vrij 

Copyright Aad Kleijweg