De moord op mevr v. d. Kouwen en H. Beelo

door Aad kleijweg


In het Utrechtsch Provinciaal en Stedelijk Dagblad, nr. 297 van het jaar 1875 is door de pijpenfabrikant G.J. Wagenaar geadverteerd voor dit pijpje. De advertentie luide "Als een staaltje van kurieuze spekulatie medegedeeld dat de pijpenfabrikant G.J. Wagenaar Wz. op de Raam te Gouda, Goudsche pijpen verkoopt met de portretten van de vermoorde mevrouw van den Kouwen en hare dienstbode H. Beelo".


Portret van weduwe Mevrouw W.T. van de Kouwen


Portret van Helena Beelo

De weduwe Mevrouw W. T. van de Kouwen- Ten Kate en haar dienstbode Helena Beelo zijn door een brute roofmoord met dolksteken om het leven gebracht op 13 December 1872 door Hendrik Jacobus Jut. De weduwe Van der Kouwen woonde in een huis aan de Bocht van Guinea te 's-Gravenhage. De geruchtmakende moord leidde ertoe dat de naam Bocht van Guinea een ongunstige klank kreeg en men zelfs de naam wijzigde in Huijgenspark. De naam van de moordenaar Hendricus Jacobus Jut leeft nog steeds voort in de Kop van Jut een krachtmachine die op kermissen te vinden is. Hendrik Jacobus Jut bekende zijn moord in 1875 en werd in die tijd als de grootste boef van de eeuw gezien.


Portretfoto van Hendrik Jacobus Jut

Een kermisexploitant kwam op het idee de krachtmachine uit te vinden met de naam Kop van Jut zodat een ieder zijn afschuw kwijt kon door op de Kop van Jut te slaan. Hendrik Jacobus Jut werd levenslang veroordeeld en opgesloten in de gevangenis van Leeuwarden. Hij is in 1878 gestorven twee jaar na zijn gevangenenmening.

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gouda Raam in oud riool
2a. Hoorn
2b. Portret van Weduwe Mevrouw van den Kouwen- Ten Kate / Portret Dienstbode Helena Beelo
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering ronddeketelrand
2h. -
3a. Tekst: MEVR V.D. KOUWEN / . H . BEELO .
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1875
5. Gouda
6. Gerardus Johannes Wagenaar
7. [1. Blz. 68 t/m 69] [2. Blz. 1572 t/m 1574]

Literatuur:

[1] P.K. Smiesing. PKN 23 (!983)

[2] Theo Bottelier PKN PKN 104 (2004)

 

 

Copyright Aad Kleijweg