Kleipijp 567

   

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gouda
2a. Kromkop Zeskantig
2b. Portretten van koninklijke hoogheden
2b. In medaillons de portretten van:
Lodewijk XV, koning van Frankrijk
Maria Leszczynska zijn vrouw
Lodewijk kroonprins van Frankrijk die de titel Dauphin draagt
Maria Josefa van Saksen vrouw van de kroonprins
2b. Tekst: "LODEW: XV K. VRANK", "MAR: LESZIN. KONINGIN", "LODEWIJK DAUPHINE" en "MARIA IOS. DAUPHINE"
2c. -/-
2d. D
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. Midden 18e eeuw
5. Gouda
6. Jan van Leeuwen
7. [1. Blz. 245 Afb. 869, 869a, 869b, 869c]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Amstelveen.

 

    

 

 

Copyright Aad Kleijweg