Rijst Hendrik Jansz van

Hendrik van Rijst Jansz was pijpenmaker te Gouda en heeft pijpen gemaakt van 1836 tot 1881. Hij heeft de merken TS, Goudse toren en scheepje gebruikt.

Bekijk Kleipijp 827


 

Bekijk 1233 met de naam van de maker en de naam van het model pijp op de steel
H.van RIJST.iz


Bekijk D-381 met de naam van de maker en de naam van het model pijp op de steel
H.van RYST.iz


 

Bekijk Kleipijp 1476 model Korte Izabe met het merk Scheepje


 

 Bekijk Kleipijp D-443 met het hielmerk scheepje


Bekijk D-2858 met het hielmerk Scheepje


 

Copyright Aad Kleijweg