Kleipijp 560

       

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Wapenschild van Frederik II Koning van Pruisen vastgehouden door twee wildemannen
2b. Tekst: VIVAT DE PRUYSE
2c. Wapen van Gouda S / -
2d. 46 gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. Geschubd
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. Vierde kwart 18e eeuw
5. Gouda
6. Cornelis van Leeuwen
7. [1. Blz. 59 tem 62]
8. Eerherstel van Stadhouder Willem V

Literatuur:

[1] Opkomst en ondergang van een Oranjetelg (II) door J.P. Brinkerink PKN Nr. 43, blz 59 - 62

   

Opmerking: Deze pijp is waarschijnlijk gemaakt na het eerherstel van Stadhouder Willem V in 1787 omdat de oranjegezinde, Frederik Willem II de Koning van Pruisen dankbaar waren voor zijn hulp.

Schenking: Wim van Bemmel uit IJsselstein

Copyright Aad Kleijweg