Danens Jacob Arijsz

Jacob Arijsz Danens was pijpenmaker in Gouda en heeft zijn Gildeproef afgelegd op 17 februari 1722. Hij heeft pijpen gemaakt van 1722 tot in 1759. Het merk dat hij gebruikte was Molen

 kleipijp558b

Bekijk Kleipijp 558


  

Bekijk Kleipijp d-184 met het hielmerk Molen


 

Bekijk Kleipijp 1428 model rondbodem met ketelmerk Molen


 

Bekijk Kleipijp 1637 met het hielmerk Molen


 

Bekijk Kleipijp 1648 en 1967 met het hielmerk Molen


 

Bekijk D-2448 met et hielmerk Molen


 

Bekijk D-2994 met het hielmerk Molen 


Bekijk D-3167 met het hielmerk Molen


 

Copyright Aad Kleijweg