Hoogendijk Joris

Joris Hoogendijk was pijpenmaker te Schoonhoven. Hij heeft pijpen gemaakt vanaf ± 1740 tot aan zijn overlijden 1785. Hij heeft de initialen IH en IHD gebruikt in combinatie met de merken N, Ooievaar, Gekroonde vis, IG, Wapen van Utrecht, Lampetkan en Kwispedoor.

Bekijk Kleipijp 174 met  het reliëfmerk Vis zonder golfjes gekroond met de  initialen IH


Bekijk Kleipijp 181 met het reliëfmerk Vis zonder golfjes gekroond met de initialen IH


Bekijk Kleipijp 275 met het rekiëfmerk Vis zonder golfjes gekroond met de initialen IH


Bekijk Kleipijp 188 met het reliëfmerk Wapen van Utrecht met de initialen IH


Bekijk Kleipijp 200 met het reliëfmerk Lampetkan gekroond met  de initialen IH


Bekijk Kleipijp 266 met  reliëfmerk Lampetkan gekroond met de intialen IH


Bekijk Kleipijp 223 met het  reliëfmerk IG gekroond met de intialen IH


Bekijk D-1236 met het reliëfmerk N gekroond I : H


Bekijk D-1237 met het reliëfmerk Kwispedoor IH


Bekijk Kleipijp 178 met het reliëfmerk Ooievaar gekroond met de initialen IHD


Bekijk Kleipijp 226 met het  reliëfmerk Vis gekroond met de initialen IHD


Bekijk Kleipijp 285 met het reliëfmerk Vis gekroond met de initialen IHD


kleipijp270a 

Bekijk 270 en D-1917 met het reliëfmerk IHD gekroond met lobben rondbodem


kleipijp277a 

Bekijk Kleipijp 277 en 1847 met het reliëfmerk N gekroond met de initialen IHD 


Bekijk Kleipijp 278 met het reliëfmerk N gekroond met de initialen IHD


 

Bekijk Kleipijp 770


Bekijk D-422 met het reliëfmerk Vis gekroond met de initialen IHD


Bekijk Kleipijp 1757 met het reliëfmerk Lampetkan gekroond IH


Kleipijp D-843 Vis gekroond IHD


 

Kleipijp D-844 Vis gekroond zonder golfjes IHD


  

Kleipijp D-887, D-1910 en D-1911  met het reliëfmerkLampetkan IH


 

Kleipijp D-889 N en D-1915 met het reliëfmerk N gekroond IHD


 

Bekijk D-1252 met het reliëfmerk Vis gekrrond IH / Vis gekroond


 

Bekijk D-1268 met het reliëfmerk Moriaanshoof IH is vermoedelijk door hem gemaakt


 

Bekijk D-1427 en D-1909 met het reliëfmerk Wapen van Utrecht met de intialen IH


 

Bekijk D-1689 en D 1914met het reliëfmerk Vis gekroond met de initialen IHD


  

Bekijk D-1912 en D-1916 met het reliëfmerk Vis zonder golfjes gekroond IH 


 

Bekijk D-1913 met het reliëfmerk IG gekroond IH


 

 

 

Copyright Aad Kleijweg