Kleipijp 317

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Gorinchem
2a. Rondbodem
2b. Gezichtspijp
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1760 - 1800
5. Gorinchem
6. -
7. [1. Blz 119 Afb. 14] [2. Blz. 82 Afb. 3a, 3b en 3c]

Literatuur:

[1] J. van der Meulen, J.P. Brinkerink en P. von Hout Tabakspijpennijverheid in Gorinchem

[2] Aad Kleijweg. PKN blad, jaargang 37 nummer 146 april 2015

  

Copyright Aad Kleijweg