Tweeherigheid van Maastricht

door Aad Kleijweg

In dit artikeltje tonen we een pijpenkopje dat gemaakt en gevonden is in Maastricht. We zien op dit pijpenkopje twee portretten in een medaillon met parelrand. Het is een stevig trechtervormig pijpje dat eind 17e eeuw is te dateren.

Op deze pijpenkop wordt de Tweeherigheid van Maastricht uitgebeeld. Een bestuurlijke periode die geduurd heeft van 1204 tot 1794. In 1204 bevond Maastricht zich onder de heerschappij van de bisschop van Luik, en werd door de Duitse keizer in leen gegeven aan de hertog van Brabant.

Vanaf dat moment ontstond de Tweeherigheid van Maastricht. Toen Frederik Hendrik, stadhouder der Nederlanden, in 1632 Maastricht van de Spanjaarden veroverde kwam het bestuur in handen te vallen van de Staten-Generaal die vanaf dat moment de hertog van Brabant representeerde en samen met de bisschop van Luik het bestuur voortzette. De Tweeherigheid, met een mooi woord Condominium, bleef dus bestaan. Pas in 1794 kwam aan deze situatie een einde toen Maastricht door de Fransen werd veroverd.

Er bestaat dan ook de spreuk "Eén heer geen heer, twee heren is één heer" Wat inhield dat alleen als de twee heren het eens waren een besluit kon worden uitgevoerd.

Beschrijvingssystematiek

1a. Coll: Henk van Oostveen Nr 17206 lid van de PKN
1b. Maastricht Ceramique terrein
2a. Trechter
2b. Parelmedaillons met portretten. Uitbeelding Tweeherigheid
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Achterzijde geradeerd aan de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Eind 17e eeuw
5. Maastricht
6. -
7. [1. Blz. 31,40]

Literatuur:

[1] Engelen. J.P.A.M. (2003) Onderzoek naar de Kleipijpenindustrie in Maastricht

Copyright Aad Kleijweg