Arm met tulp

door Aad Kleijweg 

In dit artikeltje tonen we een pijpje dat aan beide zijden het merk Arm met tulp draagt. Opvallend is dat op de linkerzijde van de ketel het merk een slag gedraaid is ten opzichte van de rechterzijde zoals het merk meestal wordt geplaatst. Het merk Arm met tulp is in Gouda niet lang in gebruik geweest. Lieve van Keulen had het merk vanaf zijn gildenproef in 1715 in gebruik tot aan zijn dood. Op 9 september kreeg Jacob van Keulen het in zijn bezit totdat hij in 1771 uit het Gilden trad.

Beschrijvingssystematiek

1a. LB lid van de PKN
1b. Gouda omgeving
2a. Trechter
2b. Arm met tulp / Arm met tulp
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Gedeeltelijke radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1730 - 1750
5. Gouda
6. Lieve van Keulen
7. [1. Blz. 127 Afb. 12]

Literatuur :

[1] F.H.W Friederich: Pijpelogie

 

Copyright Aad Kleijweg