Stadhouder van Groningen en Friesland

door Aad Kleijweg

De geschiedenis: Als gevolg van het overlijden van Stadhouder Willem III van Oranje in 1702 brak de tweede stadhouderloze periode aan van 1702 tot 1747 voor de gewesten Holland, Zeeland, Utrecht, Gelderland en Overijssel. Dit gold echter niet voor de gewesten Friesland en Groningen waar Johan Willem Friso stadhouder was. Na het overlijden van Willem III werd Johan Willem Friso zijn erfgenaam. Willem IV voluit: Willem Karel Hendrik Friso werd uit het huwelijk van Johan Willem Friso met Marie Louise van Hessen-Kassel op 1 september 1711 te Leeuwarden geboren.


Stadhouder Willem IV

Hij werd krachtens geboorte stadhouder van Groningen en Friesland. Later in 1747 werd Willem Karel Hendrik Friso stadhouder Willem IV erfstadhouder van alle gewesten.

Deze pijp memoreert aan de tijd dat Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje-Nassau stadhouder was in de provincies Friesland en Groningen. Pijpjes met deze twee wapens zijn tot in de tweede helft van de 19e eeuw populair gebleven.

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. -
2a. Ovoide
2b. Wapens van de steden Groningen en Leeuwarden door twee half vrouwfiguren vastgehouden
2b. Wapen van de stad Gouda met er onder zes pijpen.
2b. Tekst: Onder de wapens GROENIN LWAARDE / Tekst: Onder het wapen van Gouda GOUSE PYPE
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. 94 gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. Florale versiering
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. Derde kwart 18e eeuw
5. Gouda
6. Abraham van der Valk
7. [1. Blz. 261 Afb. 892 892a]

Literatuur:

[1] Krommenhoek, W. en A. Vrij, z.j. (1986). Kleipijpen drie eeuwen Nederlandse kleipijpen in foto's. Amstelveen

Copyright Aad Kleijweg