Op 1 april verloor Alfa zijn bril

door Aad Kleijweg

Op 1 april verloor Alva zijn bril. Een uitspraak die bij iedereen bekend is. In werkelijkheid wordt daarmee bedoeld dat op 1 april 1572 Alva Den Briel verloor. Dit was het begin van de herovering van de Nederlanden op Alva en de Spanjaarden en de bevrijding van de onderdrukking door de katholieken. Met een vloot van 24 schepen verscheen Lumey met zijn watergeuzen op 1 april 1572 bij Den Briel.


Watergeuzen voor de stadspoort van Brielle

De watergeuzen bestonden voornamelijk uit bannelingen en avonturiers. Zij waren calvinisten en vurige aanhangers van Willem van Oranje. De watergeuzen waren min of meer toevallig in de maasmonding terecht gekomen en konden gemakkelijk het op dat moment onverdedigde Den Briel innemen. Willem van Oranje zag zijn eigen invasieplan volledig doorkruist maar zag het belang van de inname van Den Briel wel in. Achteraf riep hij de inname van Den Briel uit als het begin van de bevrijding der Nederlanden.


Vloot van de watergeuzen op de maasmonding

Opmerking: Deze pijpen zijn gemaakt in 1872 ter herinnering aan het feit dat Den Briel 300 jaar geleden werd bevrijd door de watergeuzen.

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg Kleipijp 575
1b. Gouda Achterwillens
2a. Ovoide
2b. De stadspoort bij Brielle waar de watergeuzen na het rammen van de poort de stad bevrijden / Watergeuzenvloot bij Brielle
2c. ? / -
2d. 65 gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1872
5. Gouda
6. Adrianus van Duijn
7. -

Zwarte pijp

 

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg Kleipijp 576
1b. Leeuwarden in de straat Oldegalile├źn
2a. Ovoide
2b. De stadspoort bij Brielle waar de watergeuzen na het rammen van de poort de stad bevrijden / Watergeuzenvloot bij Brielle
2c. - / -
2d. 65 gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. De tekst die op de ontbrekende steel heeft gestaan is BRIELLE 1 APRIL 1572 / 3E EEUWFEEST daarvan zijn de B en de T nog net zichtbaar
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1872
5. Gouda
6. Adrianus van Duijn
7. -

Lees ook In naam van Oranje doe open de poort

Lees ook Poortgerramei en pijpen van klei op de site van Aart Heijmans

Copyright Aad Kleijweg